SVIMA je dobro poznato kako je bivši predsjednik Jugoslavije Tito uvijek bio okružen samo lijepim ženama te je volio mlade i lijepe žene i nije mu smetalo ni ako su udate. Tito je imao 4 supruge zvanične a od 2 njih je bio u braku. Jedna ga je napustila jer nije mogla da podnese njegovo ponašenje. Njeno ime je Herts Has koja je rođena u Mariboru 1914 godine.

Svi su se pitali zašto sam rizikovala? Komunisti su bili snaga koja se tada borila protiv fašista. Živjela sam na granici sa Austrijom. Ona kaže da se iznenada desila ljubav i da je ljubav između nje i slavnog Tite zaživila trebalo je oko dvije godine da traje.

Dok sam se vraćala iz Moskve pred početak 2. svjetskog rata Tito je bio u Istanbulu gdje je čekao lažni pasoš za ulazak u Jugoslaviju. To je donijela Herta Has. Ljubav se javila sa pravim žarom i oni su se vratili u Zagreb i tu su bili u iznajmljenoj kući. Njihova vanbračna veza je trajala samo od 1914. godine i onda je upoznao Titu drugu Davorjanku Zdenku. Herta je ostala u Zagrebu trudna a nekoliko dana nakon što je Tito otišao rodila je sina Mišu.

By Brzina