Kada smo mi prije nekoliko mjeseci govorili i pisali o običajima koji se zovu snahoćenje jednostavno svi su ostali u velikom šoku i zaprepašteni a mislili su mnogi da je to običaj koji više ne postoji i koji je nestao sa naših prostora. Prevarili ste se, ovaj običaj i dalje postoji i poštuje se. Pročitajte sada iskustvo ove snahe koja je doživjela nešto neobično.

NAIME NJEN svekar je na vjenačnju objasnio da mora da spava sa njim i da bude sa njim jer jednostavno običaju tako govore i nalažu da se odradi. Takođe je rekao da ništa ne treba da priča ni ti da govori mužu nego da čeka da njen suprug zaspi i kada on dođe po nju da ona bude spremna i da odradi svoju obavezu. To je i uradila, strašno jeste, spavala je sa svojim svekrom jer je mislila da je to uredu i da je ispravo. Kada je muž saznao, toliko je bijesan bio, da je htio da ubije svoj oca i odmah nakon tog on je zatražio razvod.

By Brzina