Klikom na sliku ispod Zatvarate PROZOR!


Kliknite na sliku

Bizarni običaji u Srbiji koji se i danas praktikuju u nekim dijelovima zemlje. Mrtvačka svadba je jedna od takvih… – Brzina Info

Tradicija i običaji se još uvijek održavaju i poštuju u nekim dijelovima svijeta.

Ima ih svakakvih a neki su toliko bizarni da se o njima treba pisati.
.

Takav brak najčešće traje godinu dana-

Najviše raznolikosti se može vidjeti prilikom sahrane pokojnika.

Jedan od takvih jeste i mrtvačka svadba koja je karakteristična za istok Srbije.

Taj se običaj praktikuje kada dođe do rane smrti mladoženje.

Ukoliko se desi da umre mlad čovjek , što je danas jako puno, koji se nije oženio

tada se obavlja vjenčanje pokojnika sa njegovom djevojkom ili nekom drugom slobodnom

djevojkom iz sela

Da se sve ispoštuje majka preminulog mora igrati kolo na grobu sina.

Ukoliko je preminula djevojka prije udaje one bi bile sahranjene u bijelim

sanducima i vjenčanicama-

Danas je takvih običaja jako malo.

By Brzina